Cilj radionice je približiti studentima konkretan zadatak iz prakse koji obuhvaća zadovoljavanje bitnih zahtjeva za građevinu te educirati o sigurnosti u slučaju požara, zaštiti od buke, očuvanju energije i o zaštiti okoliša (emisija CO2). Na temelju predavanja koja u uvodnom dijelu adresiraju studente svih tehničkih struka, omogućuje se interdisciplinarnost prilikom rješavanja zadataka.

  • Share: