Ključ svake energetske strategije je energetsko planiranje kako bi se svakom potrošaču osigurala određena željena količina energenata u svakom vremenskom trenutku.Na radionici će biti prikazano planiranje potrošnje energenata i ostali ključni faktori za provedbu energetskog planiranja.

  • Share: